RSQ – we respond, we seek solutions, we deliver quality

Nyheter

Jobb

FFS har rundt 70 ansatte som jobber med alt fra sleping og havnebuksering til transport på lekter, berging, management av opplagsbåter og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging. I videoreportasjene under kan du bli kjent med noen av de som jobber i FFS.