Alt klappet og klart for en havvindbase

14. juli 2023

Mens andre aktører må sprenge fjell og investere flere hundre millioner kroner i nye anlegg, har FFS allerede på plass det som trengs for å kunne etablere en base for havvind i Farsund.

FFS disponerer store arealer i Lundevågen i Farsund, som har alt som en drifts- og vedlikeholdsbase for havvind trenger.

– Vi kunne tatt imot den første kunden i morgen, sier John W. Nilsen, daglig leder i FFS.

Regjeringen har varslet at de første norske havvindkonsesjonene vil bli tildelt i år. Blant annet på Sørlige Nordsjø II, som ligger rundt 100 nautiske mil fra Farsund.

Ambisjonen er en årlig produksjon på 30 GW på norsk sokkel innen 2040. Det tilsvarer rundt 75 prosent av kapasiteten i det norske kraftsystemet i dag.

NÅR KRAFTPRODUKSJONEN i Nordsjøen kommer i gang, vil det være et stort behov for landbaserte drifts- og vedlikeholdsbaser.

– Vi har tilbudt tilsvarende tjenester til seismikkrederiene i mange år og vist at vi kan levere det som forventes, sier Nilsen. Farsund er forresten verdens største seismikkhavn.

NÅR DET GJELDER havvind, vil det blant annet være behov for lagerkapasitet innendørs og utendørs, kontorfasiliteter, mekaniske tjenester og logistikkressurser.

– Vi har alt dette på plass. Når støttefartøyene kommer inn en gang i uken fra havvindfeltene, kan vi tilby lagring og vedlikehold av utstyr, pluss all nødvendig infrastruktur, sier Nilsen.

Se videoen over med lyd her.

HAN OPPLEVER stor interesse fra konsortier som kjemper om konsesjonen på Sørlige Nordsjø II. Og FFS har allerede inngått Memorandum of Understanding (MoU), som er en form for intensjonsavtale, med flere av dem.

– Det som gjør oss attraktive er at vi har veldige gode kaifasiliteter, lager, kontorer og lang erfaring fra å drive en drifts- og vedlikeholdsbase. Dessuten er vi energinøytrale. Mens andre aktører må investere store beløp før de kan tilby noe som helst, kommer kundene til dekket bord hos oss, sier Nilsen, og legger til:

– Vi har også alle sertifiseringene som kreves for å drive med dette, ettersom vi allerede er en seriøs aktør i markedet. Mange kan tilby ulike løsninger, men her i Farsund har vi den beste.

DIALOGEN SOM FFS-sjefen har hatt med de ulike konsortiene indikerer et lagerbehov på rundt 1000 kvadratmeter innendørs og 2000 kvadratmeter utendørs, samt kontorplasser til rundt 20 personer.

– Dette vil det ikke være noe problem for oss å kunne levere. Vi kan tilby mange ulike løsninger og er svært fleksible, sier Nilsen.