FFS med tre godkjente ISO-sertifiseringer

14. september 2023

Tre ISO-standarder ble gjennomgått av DNV-revisorene over fire intense dager. Odd Svein Hansen, HMS- og QA-sjef i FFS, er strålende fornøyd med resultatet.

AQ9I8411

Odd Svein Hansen, HMS- og QA-sjef i FFS, forteller at ISO-sertifiseringen er helt nødvendig for å få oppdrag - spesielt offshore.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Dette er en kjempestor prosess – den største vi gjør hvert år innenfor dette feltet. Vi har tre ISO-standarder som må følges opp, noe som i seg selv er heftig, sier Hansen.

Hver av avdelingslederne ble grundig intervjuet en-til-en. Gjennom hele årets systemrevisjon fant DNVs revisor kun noen små forhold å bemerke.

– DET ER ET resultat vi veldig fornøyde med, sier Hansen, og gir mye av æren til engasjerte og dedikerte avdelingsledere.

FFS er sertifisert etter følgende standarder:

ISO 9001: Dette er standarden for kvalitetsstyringssystemer. Den har fokus på at en organisasjon leverer produkter og tjenester av høy kvalitet som oppfyller kundens krav og forventninger.

ISO 14001: Dette er standarden for miljøstyringssystemer. Den hjelper organisasjoner med å minimere sin påvirkning på miljøet gjennom effektiv ressursbruk og reduksjon av avfall og forurensning.

ISO 45001: Dette er standarden for styringssystemer for arbeidsmiljø og helse. Den bidrar til å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for ansatte, noe som reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

– FOR OSS ER det helt avgjørende å ha disse ISO-standardene på plass. Uten dem vil vi miste oppdrag. Særlig offshore-industrien er svært opptatt av at alle sertifiseringer er på plass, sier Hansen.

FFS vurderer å utvide med enda en standard – ISO-27001. Denne standarden handler om å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon i organisasjonen, samt å håndtere risikoen knyttet til informasjonssikkerhet.

– Vi jobber mot å sertifisere oss for ISO-27011 til neste år, sier Hansen.