Ledelsen

FFS er et maritimt transport- og logistikkselskap med base i Farsund. Vi har nærmere 70 ansatte som jobber med sleping og havnebuksering, transport på lekter, berging, management av opplagsbåter og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging.

John W. Nilsen / FFS

Administrerende direktør

John W. Nilsen

Telefon: +47 907 45 332

Leif Steinar Simonsen / FFS

Operasjonssjef

Leif Steinar Simonsen

Telefon: +47 908 52 377

Stian Hoholm / FFS

Teknisk sjef

Stian Hoholm

Telefon: +47 959 68 749

Odd Svein Hansen / FFS

HMS- og QA-ansvarlig

Odd Svein Hansen

Telefon: +47 411 06 712

Cecilie Marensiusdatter / FFS

Mannskapskoordinator

Cecilie Marensiusdatter

Telefon: +47 916 47 957

Beathe Nilsen / FFS

Økonomisjef

Beathe Nilsen

Telefon: +47 911 72 292