• SJØTRANSPORT
 • -
 •  
 • MUDRING
 • -
 •  
 • UTFYLLING
 • -
 •  
 • PÆLING
 • -
 •  
 • KRAN
 • -
 •  
 • KAI
 • -
 •  
 • ANLEGG

FFS Marine Anlegg

Vi har spesialisert oss på de maritime sidene av anleggsbransjen ved å kombinere vår erfaring fra 30 års drift av slepe- og arbeidsbåter med dyktige anleggsmaskinførere. FFS Marine Anlegg er en avdeling av FFS MARINE AS


Anleggsmarked

I løpet av de siste årene har ett tett samarbeid med flere av Norges største entreprenører gitt oss mange utfordringer og en uvurderlig erfaring som problemløser og leverandør som kan levere kvalitet over tid. Vi har bred erfaring i utfylling av havner med taubåt og lekter og vi var kanskje den første leverandør som på slutten av 1990 tallet benyttet GPS og elektroniske kart i forbindelse med steindumping i havn. Vi har gjennom årene utført ett stort antall mudringsoperasjoner og har erfaring fra bruk av 3D-GPS i denne sammenheng. Vi kan tilby både gravemudring og sugemudring. I tillegg kan vi tilby massetransport av sand, storstein, tømmer og transport av forurenset masse til deponi. Vi er også dyktige under vann, både med dykking, ROV, samt kartlegging med multistråle og enkelstråle ekkolodd samt Lidar for landkartlegging.

Fritidsmarked

Vi har montering av flytende marinaer og moringer, samt montør for de fleste store leverandører av flytebrygger i Norge. Vi leverer moringer til alt fra små lystbåter til store tankskip i opplag. Vi leverer også komplette eller kun fundament til brygger og båthus til fritidseiendommer over hele Sør-Norge. Vi har lang erfaringer i pæling av kreosot påler, stålrør, og kjernestål. Vi leverer også sandstrand hvor du måtte ønske å etablere dette, fra store strender til små. Ta også kontakt for frakt av materialer, anleggsutstyr, samt vaktmestertjenester.

FFS tilbyr

 • Massetransport/Sjøtransport
 • Selvlossende lastebåt eller slepebåt og lekter
 • Mudring og utfylling
 • Mobilkran på land eller til sjøs
 • Lastebiler til langtransport og lastebilkraner
 • Bygging av brygger og broer
 • Utleie av lektere og arbeidsbåter
 • Pæling av tre påler, stålkjerne, rør, betongpåler eller spuntstål
 • Kartlegging og bunnundersøkelser
 • Problemløsning for anleggsbransjen

FFS Maskinpark

 • Gravemaskiner
 • Hjullastere
 • Mobilkraner
 • Slepebåter
 • ROV
 • Dumpelektere
 • Flattopp lektere
 • Lektere med støttetben og tilleggsutstyr til disse tilpasset marine anleggsdrift som pælehammer
 • Mudringspumper
 • Lastebilkraner